Werkwijze

Aanmelden

Wanneer u hulp zoekt kunt u onze praktijk  bereiken door bij voorkeur te mailen naar psychologenpraktijkeemvallei@gmail.com
U kunt ons ook bellen: 033 455 90 24.

Op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag kunnen wij u te woord staan. Zijn we echter met cliënten bezig of belt u op een andere dag, dan kunt u ons antwoordapparaat inspreken.
Wanneer u mailt of wanneer u het antwoordapparaat heeft ingesproken nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op. Een kort telefonisch aanmeldingsgesprek kan dan volgen. In dit gesprek horen wij wat de klachten zijn en kijken wij met u of het zinvol is om een gesprek bij onze praktijk in te plannen. Als dat niet het geval is kunnen wij, indien gewenst en aangewezen, met u mee denken over hulp elders.

Het eerste (intake) gesprek

Voor het eerste gesprek dient u in het bezit te zijn van een verwijzing van uw huisarts of specialist.
Verder vragen wij u om een identiteitsbewijs mee te nemen evenals uw zorgpas.

In dit eerste gesprek wordt nagegaan wat de problemen/klachten zijn, wat uw hulpvraag is en hoe wij u zouden kunnen helpen. Soms is hiervoor een tweede of derde gesprek nodig.
Aan het eind van deze intake wordt besloten of en hoe het traject bij ons wordt voortgezet. Bij het niet voortzetten bij ons krijgt u eventueel advies voor verwijzing naar een andere instantie.

Als een vervolgafspraak wordt gemaakt bij ons wordt u meestal gevraagd om één of meerdere vragenlijsten in te vullen.

Behandeling

Er zullen, alvorens een behandeling wordt gestart, in overleg met u behandeldoelen worden opgesteld. Hiervan brengen wij, met uw schriftelijke toestemming, uw huisarts op de hoogte.
Afhankelijk van uw klachten en verwijzing kan er een kortdurende of een meer langdurende behandeling plaatsvinden.

Afronding

Als een behandeling is afgerond krijgen u en uw huisarts (als u hiervoor toestemming hebt gegeven) een brief met een samenvatting van de behandeling en zo nodig een vervolgadvies.

NB

In geval van crises worden er met de cliënt individuele afspraken gemaakt met wie ze contact op moeten/kunnen nemen. In het algemeen zal dit de eigen huisarts, de spoedeisende eerste hulp en/of crisisdienst zijn.